Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń!
608 686 361
info@sklepfermowy.pl
Hokoex Powiększ do pełnego rozmiaru

Hokoex

Preparat do zwalczania much hamujący rozwój larw.

Więcej szczegółów

358,13 zł netto

440,50 zł brutto

HOKOEX przeznaczony jest do zwalczania much w chlewniach, kurnikach, stajniach, oborach, cielętnikach. Preparat jest szczególnie wskazany tam, gdzie zawodzą tradycyjne środki owadobójcze.

Sposób działania:

HOKOEX jest preparatem larwobójczym, który nie pozwala na przepoczwarzenie się larw. Niszczy larwy much wszystkich gatunków w kale, nawozie, gnojowicy i hamuje rozwój populacji. 

Sposób użycia:

Produkt należy stosować w odstępach 6 tygodniowych. Również wtedy, gdy zwierzęta są w boksach. Należy jednak unikać bezpośredniego kontaktu zwierząt z produktem, jak również bezpośredniego spryskania lub oblania zwierzęcia.

Dozowanie wynosi zawsze 250 g/ 10 m2 powierzchni objętej działaniem produktu suchego, którym posypujemy powierzchnię, albo spryskujemy powierzchnię z opryskiwacza plecakowego wypełnionego produktem rozpuszczonym w 1-4 l wody, ewentualnie polewamy powierzchnię produktem rozpuszczonym w 10 l wody.

ZAWSZE

250 g/ 10 m2

POSYPYWANIE

250g/ 10 m2

OPRYSKIWANIE

rozpuścić w 1-4 l wody

 POLEWANIE

rozpuścić w 10 l wody

Jednoczesne użycie insektycydu przeciw dorosłym muchom pozwala na wydłużenie odstępu czasu pomiędzy kolejnym stosowaniem produktu.

W oborach dla krów, cieląt czy stajniach dla koni należy stosować produkt wzdłuż ścian, obok i pod instalacjami, spryskując z opryskiwacza plecakowego lub polewając z polewaczki, partie szerokości ok. 50 cm wzdłuż ścian, w miejscach nagromadzonej podściółki. W przypadku odchodów płynnych, produkt może być rozsypywany.

Pierwsze użycie ok. 1-3 dni po usunięciu obornika.

W oborach z rowkami odprowadzającymi obornik należy równomiernie posypać HOKOEX-em całą powierzchnię podłogi.

W chlewniach z podłogami pokrytymi rowkami odprowadzającymi obornik należy stosować produkt na całej powierzchni. W przypadku podłóg częściowo porowkowanych, należy podziałać środkiem na całą powierzchnię, jak również na krawędzie miejsc, w których zwierzęta leżą. Produkt można rozsypywać, polewać lub można opryskiwać rozpuszczonym produktem.

Korzystne jest zastosowanie produktu przed wprowadzeniem zwierząt do stajni, po usunięciu obornika lub po odprowadzeniu gnojówki.

W kurnikach z dołem na wilgotny obornik lub z innymi płynnymi odchodami należy rozsypać suchy granulat.

W przypadku suchego obornika należy stosować produkt rozpuszczony, używając polewaczki lub opryskiwacza pod ciśnieniem. Około 1 tygodnia po usunięciu obornika, zanim jeszcze warstwa odchodów osiągnie grubość 10 cm, należy zastosować produkt na całej powierzchni zajętej przez obornik.

Skład:

Cyromazyna - 2%, nośnik obojętny - 98%.

Środki ostrożności

UWAGA! Nie spożywać. Środek szkodliwy dla ludzi i zwierząt. Spożycie produktu może być szczególnie niebezpieczne dla przeżuwaczy.

  1. Ściśle przestrzegać instrukcji stosowania, zapoznać się z nią przed rozpoczęciem stosowanie preparatu!
  2. Podczas przygotowania i stosowania preparatu używać rękawic ochronnych.
  3. W przypadku kontaktu ze skórą i/ lub oczyma, natychmiast przepłukać dużą ilością wody.
  4. W razie złego samopoczucia p stosowaniu preparatu natychmiast skotaktować się z lekarzem.
  5. Podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu.
  6. Nie stosować na powierzchnie, z którymi styka się żywność oraz na poidła, karmniki, żłoby.
  7. Po zakończonym zabiegu umyć ręce i twarz woda z mydłem.
  8. Preparat przechowywać w oryginalnych, oznaczonych pojemnikach w zimnym, suchym i przewiewnym miejscu, z dala od żywności i paszy dla zwierząt, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwierząt i osób niepowołanych.
  9. Odpady produktu oraz zużyte opakowania należy zniszczyć w urządzeniach przeznaczonych do utylizacji chemikaliów lub przekazać do uprawnionego odbiorcy.